MENU

SUSPENSION OF OPERATION ON THURSDAY, 08 SEPTEMBER 2022


The DFA Consular Office and Temporary Offsite Passport Services (TOPS) in San Fernando Pampanga (Robinsons Starmills) will be CLOSED TO THE PUBLIC on Thursday, 08 September 2022 pursuant to Executive Order no. 24-2022 issued by the Local Government of Pampanga dated 06 September 2022.


Affected applicants will be accommodated anytime during office hours after the said date and until 10 October 2022. For more information, please send an email to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


------------------------------------

PANSAMANTALANG PAGSASARA NG OPISINA SA HUWEBES, IKA-8 NG SETYEMBRE, 2022


Ang DFA Consular Office at ang Temporary Offsite Passport Services (TOPS) sa San Fernando Pampanga (Robinsons Starmills) ay pansamantalang MAGSASARA SA PUBLIKO sa Huwebes, ika-8 ng Setyembre, 2022, alinsunod as Executive Order no. 24-2022 na inilabas ng Pamunuang Lungsod ng Pampanga na may petsang ika-06 ng Setyembre 2022.


Para sa mga aplikanteng maaapektuhan ng pansamantalang pagsasara ng opisina, kayo po ay tatanggapin ng opisina ano mang araw hanggang sa ika-10 ng Oktubre, 2022. Para sa mga katanungan, maaring magpadala ng email sa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.